Standard Bootcamp-palvelun vaiheet

1. Tutkimukseen osallistuminen

Osallistumisaika: 1 h
Tiimikoulutus lähtee liikkeelle Divacon kehittämistä tiimitutkimuksista, jotka ovat maailman ensimmäiset suhteistetut tiimitutkimukset.

Standard-paketti sisältää seuraavat tutkimukset: Tiimin kivijalka, Tiiminvetäjän toiminta ja Tiimin psyykkinen suorituskyky.

2. Tiimidatan analysointi

Osallistumisaika: ei kuluta asiakkaan aikaa
Standard-paketin tulokset muodostetaan Divacon omien algoritmien avulla 18 tutkimusulottuvuudesta. Tuloksista muodostuu raportit, jotka käydään läpi yhdessä tiimin kanssa purkutilaisuudessa.

3. Purkutilaisuus

Osallistumisaika: 2 h + 1 h tiiminvetäjä
Tilaisuuden tarkoituksena on jalkauttaa tiimintulokset mahdollisimman nopeasti tiimin työhön. Purkutilaisuudessa käymme koko tiimin tutkimustulokset läpi – ilman ylimääräistä tiedejargonia.

Henkilökohtainen ja tiimikohtainen kehityssuunnitelma

Tutkimustulosten jälkeen laadimme sekä tiimikohtaisen, että henkilökohtaisen kehityssuunnitelman jokaiselle tiimin jäsenelle. Kehityssuunnitelman laadinnassa hyödynnetään keskeisiä coaching- ja mentorointimenetelmiä.

Tiedejargonia takuu!

Toimintamme on alusta alkaen suunniteltu nopeuttamaan tutkimustuloksien hyötyjen näkymistä tiimin arjessa. Meidän osaltamme tämä vaatii teoreettisen tutkimustiedon tarjoamista ilman ylimääräistä tiedejargoniaa. Tässä me pyrimmekin olemaan vähintään Suomen parhaita!

Keskustellaan sopisiko Standard-paketti teidän tiimillenne?

Varaa ilmainen 30 min etäkonsultaatioaika