Pauli Juuti | Emeritusprofessori | Inhimillisempi työelämä

Pauli Juuti on suomalainen johtamisasiantuntija. Hän on ollut Johtamistaidon Opisto ry:n tutkimusjohtaja ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professori. Näistä tehtävistä eläkkeelle jäätyään hän oli yrittäjä Pauli Juuti Oy:ssä, joka valmensi, kehitti ja konsultoi työyhteisöjä ja organisaatioita inhimillisemmän työelämän aikaansaamiseksi. Divacossa Pauli toimii tutkimusjohtajana.

Pauli on kirjoittanut yli 60 johtamiseen ja työelämään liittyvää kirjaa ja julkaistua tutkimusta.
Tutustu Pauliin

Julkaisut

 1. Toimitustyö. Yhdessä Anu Puusan kanssa. Gaudeamus. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Osta tutkimus tästä
 2. Tutkimus osana (EETTI & INNO) -hanketta. Toimitustyö. Yhdessä Soilikki Viljasen kanssa. Edita. 2018​. Arvovallankumous. Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Osta tutkimus tästä
 3. Toimitustyö. Yhdessä Antti Vuorion kanssa. PS-Kustannus. Juva. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Osta teos tästä
 4. Management Institute of Finland MIF, HENRY ry ja Palje-ryhmä. Tutkimus. Yhdessä Mikko Luoman kanssa. Tampere. 2013. Henkilöstöjohtaminen ja innovatiivisuus. Tutustu tutkimukseen tästä.
 5. Menestystarinoita. Tutkimus. JTO. Vantaa. 2012. Menestystarinoita. Tutkimus kestävään tuottavuuteen yltäneistä organisaatioista. Tilaa tutkimus tästä
 6. Toimitustyö yhdessä Anu Puusan kanssa. JTO. Vantaa. 2011. Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan.
 7. Maahanmuuttajien omakieliset palvelut (yhdessä Abdirizak Mohamedin kanssa). Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2010. Tutustu raporttiin tästä.
 8. Keskusteleva johtaminen (toimitustyö yhdessä Esa Rovion kanssa). Otava ja JTO. Keuruu. 2010. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 9. Johtaminen voimavarana (toimitustyö). JTO. Helsinki. 2010. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 10. Mitä lehdet kirjoittavat työelämästä. JTO. Vantaa. 2010. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 11. Strateginen johtaminen. Miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan haasteisiin? Yhdessä Mikko Luoman kanssa. Otava ja JTO. Keuruu. 2009.
 12. Yllätyksellinen maailma – Miten toimit ja löydät mahdollisuudet? (Toimitustyö). JTO Johtamistaidon Opisto. Tampere. 2009.
 13. Organisaatiomuutos. Yhdessä Petri Virtasen kanssa. Otava ja JTO. 2009. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 14. Johtaminen, eilen – tänään – huomenna (toimitustyö, Aavaranta-sarja, Otava. Keuruu. 2006). Tutustu kirjoitukseen tästä.
 15. Organisaatiokäyttäytyminen. Uusittu laitos. Otava ja Aavaranta-sarja. Keuruu. 2006. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 16. Monikulttuurisuus voimavaraksi. Valtaväestö ja maahanmuuttajat työyhteisössä. Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä ETMO-hankkeen tutkimusraportti. Kiljavan opisto ja JTO-tutkimuksia sarja. Helsinki. 2005. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 17. Toivon johtaminen. Otava ja Aavaranta-sarja. Keuruu. 2005. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 18. Osaa ja innovoi – osaaja innovoi. (Toimitustyö). Aavaranta-sarja ja Otava. 2005. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 19. Toimitustyö. Aavaranta-sarja. Otava. 2004. Suomalainen yritys –henkilöstön tärkein voimavara. Näkökulmia lähitulevaisuuteen. Osta tutkimus tästä
 20. WSOY. Tutkimusjulkaisu. Yhdessä Helakorven ja Niemen kanssa. Porvoo. 1996. Tiimiorganisoitu koulu. WSOY. Porvoo. 1996.  Tilaa tutkimus tästä
 21. JTO-tutkimuksia sarja 9. Työ ja ihminen tutkimusraportti 4.  Yhdessä Kari Lindströmin kanssa. ​Helsinki 1995. Postmoderni ajattelu ja organisaation syvällinen muutos. Osta tutkimus tästä
 22. Tutkimusjulkaisu. Helsinki. 1989. Esimies-alaiskeskustelujen yleisyys, sisältö ja vaikutukset teollisuuden ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. ​
 23. Tietotekniikan Liitto ry. Tutkimusjulkaisu 102. Mikkeli. 1986. Tietotekniikan erityishenkilöstön työasenteet, työhön kohdistuvat arvot ja työhön sopeutumisen muodot tietotekniikan integraatiovaiheen kynnyksellä.
 24. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 42. Väitöskirjatyö. Helsinki. 1984. Työ, tekniikka ja konttoritoimihenkilö: Tutkimus kaupan toimialalla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden työhön kohdistuvista arvoista, työasenteista ja työhön sopeutumisen muodoista konttori­tekniikan eri vaiheissa 1980 – luvun alun Suomessa.

Tiina Brandt Kauppatieteet KTT, dosentti, seniori tutkija | Yrittäjyys, innovatiivisuus sekä psykologiset tekijät työyhteisöissä

Hänen kirjoittamiaan tieteellisiä artikkeleita on palkittu kansainvälisesti. Viimeisimmät julkaisut käsittelevät mm. psykologisen pääoman merkitystä urakehityksessä ja innovatiivisuustoimintaa yrityksissä. Hanketyössä häntä kiinnostaa työyhteisöjen toiminnan kehittäminen sekä teknologiset innovaatiot.

Tiinaa kiinnostaa erityisesti ihmisten erilaiset ajattelu- ja käyttäytymismallit, ja onkin vakuuttunut siitä, että hyvä itsetuntemus sekä työkavereiden erilaisuuden ymmärtäminen edistävät työyhteisöjen toimivuutta.

Tutustu Tiinaan

Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 1. Wanasika, I., Brandt, T. & Krahnke, K (submitted). WeWork: The Icarus Syndrome. The case will be available as a teaching resource in the Daniels Fund Ethics Initiative Collegiate Tutustu tutkimukseen tästä.
 2. Brandt, T. (2020). Book review of Snapshots of Great Leadership. Journal of Business Ethics Education, 17:  211-214. Tutustu tutkimukseen tästä.
 3. Brandt, T. (2020). Entrepreneurship at Finland. Introduction to articles of 2020 of Journal of Finnish Studies as Guest Editor. Journal of Finnish Studies, 23 (2), 5-8.
 4. Brandt, T. & Suonpää, M. (2020) Role of human capital of growth enterprises in Finland: Recruiting and retaining talents. Journal of Finnish Studies, 23 (2), 193-210.
 5. Brandt, T.  & Helander, N. (2020). Entrepreneurial tendencies by different personalities. Journal of Finnish Studies, 23 (2), 104-116.
 6.  Järlström, M., Brandt, T. & Rajala, A. (2020). The relationship between career capital and career success among Finnish knowledge workers. Baltic Journal of Management, 15 (5), – 687-706. Tutustu tutkimukseen tästä.
 7. Brandt, T., & Wanasika, I. (2020). Communication styles in four different cultures. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 14 (12), 1234-1238.
 8. Brandt, T. (2017). Finnish enterprises and perceptions for economic decline. Journal of Finnish Studies, 20 (2), 119-143.
 9. Järlström, M. & Brandt, T. (2017). Psychological capital and psychological career mobility among Finnish business school graduates. Journal of Finnish Studies, 20 (2), 144-170.
 10. Uusi-Kakkuri, P. Brandt, T. & Kultalahti, S. (2016). Transformational leadership in leading young innovators – a subordinate’s perspective. European Journal of Innovation Management, 19 (4), 461-474.
 11. Brandt, T., Laitinen E.K. & Laitinen, T. (2016). The effect of transformational leadership on the profitability of Finnish firms. International Journal of Organizational Analysis, 24 (1), 81-106.
 12. Brandt, T. & Uusi-Kakkuri, P. (2016). Transformational leadership and communication style of Finnish CEOs. Communication Research Reports, 33 (2), 119-127.
 13. Routamaa, V., Brandt, T., Uusi-Kakkuri, P. (2016). Personality of Finnish innovative entrepreneurs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 29 (1), 133-148.
 14. Uusi-Kakkuri, P. Brandt, T. (2015). Preferred leadership behaviors by different personalities. International Journal of Business and Globalisation, 15 (4), 461–474.
 15. Brandt, T. & Edinger, P. (2015). Transformational leadership in teams –Effect of team leader’s sex and personality. Gender in Management: An International Journal, 30 (1), 44-68. *This paper has been selected as “Highly commanded paper” by Emerald LiteratiNetwork.
 16. Brandt, T. & Laiho, M. (2013). Gender, personality and transformational leadership: An examination of leader and subordinate perspectives. Leadership & Organization Development Journal, 34 (1), 44-66.
 17. Laiho, M. & T. Brandt (2012). Views of HR specialists on formal mentoring: current situation and prospects for the future. Career Development International, 17 (5), 435 – 457  Tutustu tutkimukseen tästä.
 18. Hakola, M. & Brandt, T. (2012). Saneerausyritysten taloudellinen alamäki ja saneerausyrittäjien arvot. [The values and decline of entrepreneurs of reorganization process].  Finnish Journal of Business Economics, 1, 70-94.
 19. Brandt, T., Gomes, J. & Boyanova, D. (2011). Personality and psychological capital as indicators of future job success? A multicultural comparison between three European countries. Finnish Journal of Business Economics, 3/11, 263-289.
 20. Brandt, T., Routamaa, V., Sorvari S., Heikkilä M. (2011). Transformational team leadership and personality. International Journal of Strategic Management, 11 (1), 27-34.
 21. Gromov, A. & Brandt, T. (2011). Transformationaalinen johtajuus muutoksessa. Tapaustutkimuksen kohteena organisaatiomuutos. [Transformational leadership during the change].  Finnish Journal of Business Economics, 1, 65-83
 22. Routamaa, V., Hautala, T.M. & Tsuzuki, Y. (2010). Values and cultures in integrating business: A comparison of Bulgaria, Finland and Japan. World Journal of Management, 1 (1), 13-22.
 23. Routamaa, V., Hautala, T.M., & Tsuzuki, Y. (2010). Managing Intercultural Differences: The Relationships between Cultures, Values and Personality. International Journal of Society Systems Science, 2 (3), 269-284.
 24. Routamaa, V., Hautala, T.M. & Tsuzuki, Y. (2009). Values and cultures in integrating business: A comparison of Bulgaria, Finland and Japan. World Journal of Management, 2 (1), 55-64

 

Konferenssipaperit

 1. Brandt, T., Wanasika, I. & Laiho, M. (2022, forthcoming). Cultural differences in communication and leadership – A comparison of Finland, Indonesia and USA. Proceedings of the 18th European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG 2021), Lissabon, Portugal.
 2. Brandt, T., & Laiho, M. (2022, forthcoming). Exploring the impact of personality, gender and communication style on transformational leadership. Proceedings of the 18th European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG 2021), Lissabon, Portugal.
 3. Brandt, T. & Ruohonen, A. (2022, forthcoming). Psychological contract disruptions by uncivil behavior. Proceedings of the 18th European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG 2021), Lissabon, Portugal.
 4. Brandt, T. (2022, forthcoming). Psychological capital and entrepreneurial success. Proceedings of 17th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE).
 5. Wanasika, I., Brandt, T., Dubickis, M., Treacy, S., Pihlajarinne, H., Acocella, R., Military, A., Bakker, D., Liu, J., Liu, R., Tsuzuki, Y., Vo., T. (2022a, forthcoming). Innovation orientation and cultural differences. Proceedings of 3UAS-conference “Future-proof Business – System Leadership Competences, 28.4.2022.
 6. Wanasika, I., Brandt, T., Dubickis, M., Treacy, S., Pihlajarinne, H., Acocella, R., Military, A., Bakker, D., Liu, J., Liu, R., Tsuzuki, Y., Vo., T. (2022a, forthcoming). Innovation orientation and needed attitudes towards entrepreneurship. Proceedings of 3UAS-conference “Future-proof Business – System Leadership Competences, 28.4.2022.
 7. Brandt, T., Wanasika, I., Dubickis, M., Treacy, S., Pihlajarinne, H., Acocella, R., Military, A., Bakker, D., Liu, J., Liu, R., Tsuzuki, Y., Vo., T. (2022a, forthcoming). Cultural impact on entrepreneurial expectations. Proceedings of Wurzburg International Business Forum, 1-2.9.2022.
 8. Brandt, T., Wanasika, I., Dubickis, M., Treacy, S., Pihlajarinne, H., Acocella, R., Military, A., Bakker, D., Liu, J., Liu, R., Tsuzuki, Y., Vo., T. (2022b, forthcoming). Innovativeness, entrepreneurial tendencies and cultural differences. Proceedings of Wurzburg International Business Forum, 1-2.9.2022.
 9. Brandt, T. (2021). Communication profile of women leaders in Finland. Proceedings of the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG 2021), Malta.
 10. Brandt, T. (2021). Enhancing psychological capital at work – impact of leadership. Proceedings of the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance (ECMLG 2021), Malta.
 11. Brandt, T. (2021). Entrepreneurs compared to leaders in Finland. Proceedings of the 17th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2021), Malta.
 12. Brandt, T., & Wanasika, I. (2021). Innovativeness and entrepreneurial intentions – Students from Finland, Lithuania and USA in comparison. Proceedings of 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE), 16-17 Sept., Portugal.
 13. Brandt, T. & Wanasika, I. & & Suominen, S. (2021). Cultural qualities needed to become an entrepreneur. Proceedings of 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE), 16-17 Sept., Portugal.
 14. Brandt, T., Vahtera, H., & Harmaala, M-M. (2021). Innovation processes of the Finnish SMEs – Corona challenges speed up innovations. Proceedings of 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE), 16-17 Sept., Portugal.
 15. Harmaala, M-M., Brandt, T., & Vahtera, H. (2020). Learning during the crises – entrepreneurs’ views of learning during the corona-crises. Proceedings of Yrittäjyyskasvatuspäivät [Entrepreneurship Educational Days], Mikkeli, Finland.
 16. Brandt, T. (2020). Relationship of psychological capital and leadership – comparison of women and men leaders, pp. 32-38. Proceedings of 16th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG20), Oxford, UK. E-Book ISBN: 978-1-912764-77-8
 17. Brandt, T. (2019). Relationship of gender, age and personality on entrepreneurial attitude. Proceedings of 14th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE19), University of Peloponnese, Kalamata, Greece. E-Book ISBN: 978-1-912764-35-8 E-Book ISSN: 2049-1069 Print version ISBN: 978-1-912764-34-1 Print Version ISSN: 2049-1050
 18. Brandt, T., Tanim, M., & I. Wanasika (2019). Insights for entrepreneurship education from Finnish startups. Conference Proceedings of Wurzburg International Business Forum, International Business Conference, Wurzburg, Germany.
 19. Brandt, T. (2018). Entrepreneurial personality. Proceedings of 7th SGBED International Research Symposium, Dubai, UAE
 20. Brandt, T., Laiho, M., & Uusi-Kakkuri, P. (2018). HR-issues of growth entrepreneurs in Finland – Recruiting and retaining talents. Proceedings of European Conference of Innovation and Entrepreneurship ECEI 13th, Aveiro, Portugal.    ISBN: 9781911218975
 21. Boedeker, M., Brandt, T. & Hautamäki, P. (2018). Yrityssimulaatio ja siihen liittyvä muu oppimisympäristö yrittäjyysvalmiuksien ja -aikomusten kehittäjänä [The role of an educational environment on first year’s business students’ entrepreneurial competences and intentions] Proceedings of Entrepreneurship Education Conference, Lahti, Finland. ISSN 2243-3376
 22. Brandt, T., Boedeker, M. & Hautamäki, P. (2018) How to educate university students as entrepreneurs? Insights of growth-oriented entrepreneurs. University Industry Interaction Conference (UIIN) 6/2018, June, London, UK.
 23. Brandt, T. & Hautamäki, P. (2017). Transformational leadership and growth entrepreneurs. Proceedings of the 6th International Conference on Entrepreneurship and Business Management, ICEBM, Hanoi, Vietnam.
 24. Hautamäki, P., Brandt, T., & Routamaa, V. (2017). Identifying the orientations of growth entrepreneurs in Finland. Proceedings of the 6th International Conference on Entrepreneurship and Business Management, ICEBM, Hanoi, Vietnam.
 25. Brandt, T. & Gomes, J. (2017). Working conditions and psychological capital: A comparison study in two European countries. Proceedings of the Society of Interdisciplinary Business Research SIBR, Kuala Lumpur, Malaysia. ISSN: 2223-5078.
 26. Gomes, J. & Brandt, T. (2017). Personality and cultural differences in experiencing working conditions in two European countries. Proceedings of the Society of Interdisciplinary Business Research SIBR, Kuala Lumpur, Malaysia. ISSN: 2223-5078.
 27. Brandt, T., Uusi-Kakkuri, P., & Routamaa, V. (2016). Burnout and career success. Proceedings of the 14th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development SGBED, Montclair, New Jersey, USA. Tutustu tutkimukseen tästä.
 28. Uusi-Kakkuri, P. Routamaa, V., & Brandt, T. (2016). Personality, gender and four-factor model of cultural intelligence – are some people smarter in culturally diverse situations. Proceedings of the 14th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development SGBED, Montclair, New Jersey, USA. Tutustu tutkimukseen tästä.
 29. Gomes, J., Brandt, T., & Lezha, E. (2015). Psychological qualities and stress factors in country specific context – case Portugal. The 4th International Conference on Entrepreneurship and Business Management ICEBM, Bangkok.

 

Monografiat

 1. Brandt, T.M. (2011). Persoonallisuudet työyhteisössä. Yhteisölliset johtajat ja esimies-alaissuhteet. Leadec-Kustannus. ISBN:  978-952-67268-1-6.
 2. Brandt, T.M. (2010). Personality and Leadership: Myers-Briggs Type Indicator and Transformational Leadership – Perspectives of Subordinates and Leaders.  LAP Lambert Academic Publishing. ISBN-10: 3838328574.
 3. Routamaa, V. & Hautala, T.M. (2009) Katse naamion taa. Itsetuntemuksesta voimaa.  Leadec-kustannus. ISBN: 978-952-67268-0-9.

 

Muut julkaisut

 1. Laiho, M. & Brandt, T. (2022, forthcoming). Eettisyyden johtaminen. Proceedings of 3UAS-conference “Future-proof Business – System Leadership Competences, 28.4.2022.
 2. Laintila, O., & Brandt, T. (2022, forthcoming). Luovuuden ja innovatiivisuuden edistäminen teknologiavälitteisesti yrityksissä. Proceedings of 3UAS-conference “Future-proof Business – System Leadership Competences, 28.4.2022.
 3. Hermiö, A., Brandt, T., & Rahkonen E-L. (2022). 3UAS-konferenssi ja Haaga-Helian arvot Tutustu kirjoitukseen tästä.
 4. Brandt, T., Hermiö, A., Kuusisto-Ek, H., & Maunula, S. (2022). Virtuaalinen tiimiytyminen vaatii positiivisia tulkintoja ja luottamusta. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 5. Kock, H., & Brandt, T. (2022). Myyjä, vaikutatko vai manipuloitko? Tutustu kirjoitukseen tästä.
 6. Brandt, T. (2022). Kenestä tulee kasvuyrittäjä? Joillakin on tähän persoonallisia taipumuksia. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 7. Brandt. T. (2021). Transformationaalinen johtaminen Barack Obaman tyyliin. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 8. Brandt, T. (2020). Innovaattorit ovat työpaikkojen talentteja. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 9. Brandt, T. & Kock, H. (2020). Psykologinen pääoma kasvattaa myyntiä. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 10. Brandt, T. (2020). Etäjohtaminen vaatii itsevarmuutta. eSignals 18.11.2020. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 11. Kock, H. & Brandt, T. (2020). Myyjän persoonallisuus myyntityössä – Millainen persoonallisuus, sellainen prospektoija? Tutustu kirjoitukseen tästä.
 12. Brandt, T. (2020). Vastuullinen johtaminen on ongelmien kohtaamista. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 13. Brandt, T. & Kock, H. (2020). Miten vastuullisuus näkyy myynnissä? Tutustu kirjoitukseen tästä.
 14. Brandt, T. (2020). Laiska työkaveri – vaiettu ilmiö. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 15. Brandt, T. (2020). Rikkaus vai riesa – introvertin ja ekstravertin viestintätyylit voivat olla hyvin erilaiset. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 16. Brandt, T. & Järlström, M. (2020). Pitäisikö organisaatioissa kehittää yksilöiden psykologista pääomaa. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 17. Brandt, T. (2020). Kokemuksia ja selviytymiskeinoja hankalista kollegoista. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 18. Brandt, T. (2020). Yrittäjämäinen riskinotto ja kasvuhalukkuus – vertailussa sukupuoli, ikä ja persoonallisuus. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 19. Brandt, T. (2019). Yritys voi kasvaa muita nopeammin, jos se satsaa osaamiseen ja kehittämiseen. eSignals 30.10.2019. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 20. Brandt, T. (2019). Introvertti esimiehenä. Henry-blogi, syyskuu 2019 Tutustu kirjoitukseen tästä.
 21. Brandt, T., Gomes, J.F. & Polbitsyn, S.N. (2019). Can self-leadership be used to foster the entrepreneurship competence framework? Ural Federal University, pp.  270-273.  Tutustu kirjoitukseen tästä.
 22. Brandt, T. & Kaivonen, S. (2019).  Valmentavan johtajuuden ja psykologisen pääoman yhteys. Tamk-Journal, 23.1.2019. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 23. Polbitsyn, S.N & Brandt, T. (2018). The concept of meta-innovations in the developement of entrepreneurial ecosystem. Institute of Economy of Russian Academy of Sciences, 173-176. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 24. Mäkiniemi, J-P., Ahola, S., Nuutinen, S., Brandt, T., Laitinen, J., ja Oksanen, T. (2018). Mitä tiedämme yrittäjien työhyvinvoinnista ja sen lisäämisestä? Tutustu kirjoitukseen tästä.
 25. Brandt, T. Johnson, J. Hautamäki, P. & Pajula, C. (2018). Y-kampus staff visiting Israel- the start-up nation. Tutustu kirjoitukseen tästä.

Jaakko Sahimaa PsM, DI | Työn merkityksellisyys

Jaakko on organisaatiopsykologi, yrittäjä, tutkija ja tietokirjailija.

Hänen asiantuntemuksensa kärkiteemana on työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemus sekä niiden johtaminen. Sahimaa tekee näistä aiheista myös väitöskirjaa Tampereen yliopistolla.

 

 

Tutustu Jaakkoon

Julkaisut

 1. Työn tuuli –aikakauslehti. 2020. Merkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen. Tutustu tutkimukseen tästä.
 2. Merkityksen johtaminen : välitä, varusta, valtuuta, viesti ja viitoita : esimiehen ja johdon rooli työn merkityksellisyyden kokemuksen synnyttämisessä. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 2020. Tutustu tutkimukseen tästä.
 3. Suuri suomalainen työn merkityksellisyys -tutkimus. 2019. Tutustu tutkimukseen tästä.
 4. HELSINGIN YLIOPISTO – Lääketieteellinen tiedekunta – Psykologia. 2017. Psykologiset perustarpeet ja työn merkityksellisyys työtyytyväisyyden, työpaikkaan sitoutumisen, työtehokkuuden ja työpaikalla tapahtuvan vapaaehtoisuuden selittäjinä? Tutustu tutkimukseen tästä.

Minna Logemann apulaisprofessori | Globaalitiimit

Minna aloitti tohtoriopinnot työskennellessään viestintä- ja sijoittajasuhteiden johtajana monikansallisessa KONE Oyj:ssä. Hänen liiketoimintakokemuksensa kattaa julkiset ja yksityiset teollisuusyritykset. Minnan kiinnostuksen kohteena on kehittää tiimitoimintaa, erityisesti virtuaali- ja hybriditiimejä. Globalisaatio ja koronapandemia ovat asettaneet eri mantereilla työskenteleville tiimeille lukuisia haasteita. Minna tutkii ja julkaisee aktiivisesti tieteellisissä lehdissä menetelmiä työelämän tiimien vahvistamiseksi.

 

 

Tutustu Minnaan

Julkaisut

 1. Logemann, M. et al. (2022). Standing Strong Amid a Pandemic: A Global Team Project Stands up to a Real-Life Test during the Public Health Crisis. British Journal of Educational Technology.Logemann, M. et al. (2022). Standing Strong Amid a Pandemic: A Global Team Project Stands up to a Real-Life Test during the Public Health Crisis. British Journal of Educational Technology, 53(3), 577-592. Tutustu tutkimukseen tästä.
 2. Charoensap-Kelly, P., Logemann, M., & Bryant, K. (2022). Foreign-Born Instructor Humor Perception and Effects on Self-Perceived Affective and Cognitive Learning. The Journal of Asian Pacific Communication (JAPC), 37. http://doi.org/10.1075/japc.00075.cha Tutustu tutkimukseen tästä.
 3. Logemann, M. (2021). Reimagine Your Classroom: Preparing for the Global, Digital Workplace in a Virtual Teamwork Course. In S. Swartz et al. (Eds), Developments in Virtual Learning Environments and the Global Workplace, 1-23. Hershey, PA: IGI Global. Tutustu tutkimukseen tästä.
 4. Hahn, A., & Logemann, M. (2020). Corporate Communication in Twenty Years: Longitudinal Study of the Developments of a Profession and Discipline. In Michael Goodman and Peter Hirsch (Eds), Corporate Communication: Transformation of Strategy and Practice, 13-23. New York: Peter Lang. Tutustu tutkimukseen tästä.
 5. Logemann, M., Piekkari, R., and Cornelissen, J. (2019). The sense of it all: Framing and narratives in sensegiving about a strategic change, Long Range Planning, 52(5), 1-17. doi.org/10.1016/j.lrp.2018.10.002. Tutustu tutkimukseen tästä.
 6. Logemann, M. (2019). Strategisesta osallistamisesta strategiseen osallistumiseen (Engl: From strategic engagement to strategic participation). In Vilma Luoma-aho and Kaisa Pekkala (Eds)  ProComma Academic 2019 (A collection of research articles by invitation, authored by communication scholars on timely topics, target audience communication practitioners), 58-72.  Helsinki: ProCom Viestinnän ammattilaiset ry (The Finnish Association of Communication Professionals www.procom.fi) Tutustu tutkimukseen tästä.
 7. Jarventie-Thesleff, R., Logemann, M., Piekkari, R. and Tienari, J. (2016). Roles and identity work in ’ at-home’ ethnography. Journal of Organizational Ethnography, 5 (3), 235-257. Tutustu tutkimukseen tästä.
 8. Logemann, M., & Piekkari, R. (2015). Localize or local lies? The power of language and translation in the multinational corporation. critical perspectives on international business (cpoib), 11(1), 30 -53. Tutustu tutkimukseen tästä.
 9. Logemann, M. (2014). Strategic change under construction: Role of strategy narratives. (1799-4934 ed., vol. 216/2013, 182 pages). Helsinki: Unigrafia/Aalto University publication series: Doctoral Dissertations. Jan 11, 2014 Tutustu tutkimukseen tästä.