Pauli Juuti | Emeritusprofessori | Inhimillisempi työelämä

Pauli Juuti on suomalainen johtamisasiantuntija. Hän on ollut Johtamistaidon Opisto ry:n tutkimusjohtaja ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professori. Näistä tehtävistä eläkkeelle jäätyään hän oli yrittäjä Pauli Juuti Oy:ssä, joka valmensi, kehitti ja konsultoi työyhteisöjä ja organisaatioita inhimillisemmän työelämän aikaansaamiseksi. Divacossa Pauli toimii tutkimusjohtajana.

Pauli on kirjoittanut yli 60 johtamiseen ja työelämään liittyvää kirjaa ja julkaistua tutkimusta.
Tutustu Pauliin

Julkaisut

 1. Toimitustyö. Yhdessä Anu Puusan kanssa. Gaudeamus. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Osta tutkimus tästä
 2. Tutkimus osana (EETTI & INNO) -hanketta. Toimitustyö. Yhdessä Soilikki Viljasen kanssa. Edita. 2018​. Arvovallankumous. Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Osta tutkimus tästä
 3. Toimitustyö. Yhdessä Antti Vuorion kanssa. PS-Kustannus. Juva. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Osta teos tästä
 4. Management Institute of Finland MIF, HENRY ry ja Palje-ryhmä. Tutkimus. Yhdessä Mikko Luoman kanssa. Tampere. 2013. Henkilöstöjohtaminen ja innovatiivisuus. Tutustu tutkimukseen tästä.
 5. Menestystarinoita. Tutkimus. JTO. Vantaa. 2012. Menestystarinoita. Tutkimus kestävään tuottavuuteen yltäneistä organisaatioista. Tilaa tutkimus tästä
 6. Toimitustyö yhdessä Anu Puusan kanssa. JTO. Vantaa. 2011. Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan.
 7. Maahanmuuttajien omakieliset palvelut (yhdessä Abdirizak Mohamedin kanssa). Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2010. Tutustu raporttiin tästä.
 8. Keskusteleva johtaminen (toimitustyö yhdessä Esa Rovion kanssa). Otava ja JTO. Keuruu. 2010. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 9. Johtaminen voimavarana (toimitustyö). JTO. Helsinki. 2010. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 10. Mitä lehdet kirjoittavat työelämästä. JTO. Vantaa. 2010. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 11. Strateginen johtaminen. Miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan haasteisiin? Yhdessä Mikko Luoman kanssa. Otava ja JTO. Keuruu. 2009.
 12. Yllätyksellinen maailma – Miten toimit ja löydät mahdollisuudet? (Toimitustyö). JTO Johtamistaidon Opisto. Tampere. 2009.
 13. Organisaatiomuutos. Yhdessä Petri Virtasen kanssa. Otava ja JTO. 2009. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 14. Johtaminen, eilen – tänään – huomenna (toimitustyö, Aavaranta-sarja, Otava. Keuruu. 2006). Tutustu kirjoitukseen tästä.
 15. Organisaatiokäyttäytyminen. Uusittu laitos. Otava ja Aavaranta-sarja. Keuruu. 2006. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 16. Monikulttuurisuus voimavaraksi. Valtaväestö ja maahanmuuttajat työyhteisössä. Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä ETMO-hankkeen tutkimusraportti. Kiljavan opisto ja JTO-tutkimuksia sarja. Helsinki. 2005. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 17. Toivon johtaminen. Otava ja Aavaranta-sarja. Keuruu. 2005. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 18. Osaa ja innovoi – osaaja innovoi. (Toimitustyö). Aavaranta-sarja ja Otava. 2005. Tutustu kirjoitukseen tästä.
 19. Toimitustyö. Aavaranta-sarja. Otava. 2004. Suomalainen yritys –henkilöstön tärkein voimavara. Näkökulmia lähitulevaisuuteen. Osta tutkimus tästä
 20. WSOY. Tutkimusjulkaisu. Yhdessä Helakorven ja Niemen kanssa. Porvoo. 1996. Tiimiorganisoitu koulu. WSOY. Porvoo. 1996.  Tilaa tutkimus tästä
 21. JTO-tutkimuksia sarja 9. Työ ja ihminen tutkimusraportti 4.  Yhdessä Kari Lindströmin kanssa. ​Helsinki 1995. Postmoderni ajattelu ja organisaation syvällinen muutos. Osta tutkimus tästä
 22. Tutkimusjulkaisu. Helsinki. 1989. Esimies-alaiskeskustelujen yleisyys, sisältö ja vaikutukset teollisuuden ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. ​
 23. Tietotekniikan Liitto ry. Tutkimusjulkaisu 102. Mikkeli. 1986. Tietotekniikan erityishenkilöstön työasenteet, työhön kohdistuvat arvot ja työhön sopeutumisen muodot tietotekniikan integraatiovaiheen kynnyksellä.
 24. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 42. Väitöskirjatyö. Helsinki. 1984. Työ, tekniikka ja konttoritoimihenkilö: Tutkimus kaupan toimialalla työskentelevien konttoritoimihenkilöiden työhön kohdistuvista arvoista, työasenteista ja työhön sopeutumisen muodoista konttori­tekniikan eri vaiheissa 1980 – luvun alun Suomessa.

Jaakko Sahimaa PsM, DI | Työn merkityksellisyys

Jaakko on organisaatiopsykologi, yrittäjä, tutkija ja tietokirjailija.

Hänen asiantuntemuksensa kärkiteemana on työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemus sekä niiden johtaminen. Sahimaa tekee näistä aiheista myös väitöskirjaa Tampereen yliopistolla.

 

 

Tutustu Jaakkoon

Julkaisut

 1. Työn tuuli –aikakauslehti. 2020. Merkityksen johtaminen vastaa työelämän suureen tarpeeseen. Tutustu tutkimukseen tästä.
 2. Merkityksen johtaminen : välitä, varusta, valtuuta, viesti ja viitoita : esimiehen ja johdon rooli työn merkityksellisyyden kokemuksen synnyttämisessä. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 2020. Tutustu tutkimukseen tästä.
 3. Suuri suomalainen työn merkityksellisyys -tutkimus. 2019. Tutustu tutkimukseen tästä.
 4. HELSINGIN YLIOPISTO – Lääketieteellinen tiedekunta – Psykologia. 2017. Psykologiset perustarpeet ja työn merkityksellisyys työtyytyväisyyden, työpaikkaan sitoutumisen, työtehokkuuden ja työpaikalla tapahtuvan vapaaehtoisuuden selittäjinä? Tutustu tutkimukseen tästä.

Minna Logemann apulaisprofessori | Globaalitiimit

Minna aloitti tohtoriopinnot työskennellessään viestintä- ja sijoittajasuhteiden johtajana monikansallisessa KONE Oyj:ssä. Hänen liiketoimintakokemuksensa kattaa julkiset ja yksityiset teollisuusyritykset. Minnan kiinnostuksen kohteena on kehittää tiimitoimintaa, erityisesti virtuaali- ja hybriditiimejä. Globalisaatio ja koronapandemia ovat asettaneet eri mantereilla työskenteleville tiimeille lukuisia haasteita. Minna tutkii ja julkaisee aktiivisesti tieteellisissä lehdissä menetelmiä työelämän tiimien vahvistamiseksi.

 

 

Tutustu Minnaan

Julkaisut

 1. Logemann, M. et al. (2022). Standing Strong Amid a Pandemic: A Global Team Project Stands up to a Real-Life Test during the Public Health Crisis. British Journal of Educational Technology.Logemann, M. et al. (2022). Standing Strong Amid a Pandemic: A Global Team Project Stands up to a Real-Life Test during the Public Health Crisis. British Journal of Educational Technology, 53(3), 577-592. Tutustu tutkimukseen tästä.
 2. Charoensap-Kelly, P., Logemann, M., & Bryant, K. (2022). Foreign-Born Instructor Humor Perception and Effects on Self-Perceived Affective and Cognitive Learning. The Journal of Asian Pacific Communication (JAPC), 37. http://doi.org/10.1075/japc.00075.cha Tutustu tutkimukseen tästä.
 3. Logemann, M. (2021). Reimagine Your Classroom: Preparing for the Global, Digital Workplace in a Virtual Teamwork Course. In S. Swartz et al. (Eds), Developments in Virtual Learning Environments and the Global Workplace, 1-23. Hershey, PA: IGI Global. Tutustu tutkimukseen tästä.
 4. Hahn, A., & Logemann, M. (2020). Corporate Communication in Twenty Years: Longitudinal Study of the Developments of a Profession and Discipline. In Michael Goodman and Peter Hirsch (Eds), Corporate Communication: Transformation of Strategy and Practice, 13-23. New York: Peter Lang. Tutustu tutkimukseen tästä.
 5. Logemann, M., Piekkari, R., and Cornelissen, J. (2019). The sense of it all: Framing and narratives in sensegiving about a strategic change, Long Range Planning, 52(5), 1-17. doi.org/10.1016/j.lrp.2018.10.002. Tutustu tutkimukseen tästä.
 6. Logemann, M. (2019). Strategisesta osallistamisesta strategiseen osallistumiseen (Engl: From strategic engagement to strategic participation). In Vilma Luoma-aho and Kaisa Pekkala (Eds)  ProComma Academic 2019 (A collection of research articles by invitation, authored by communication scholars on timely topics, target audience communication practitioners), 58-72.  Helsinki: ProCom Viestinnän ammattilaiset ry (The Finnish Association of Communication Professionals www.procom.fi) Tutustu tutkimukseen tästä.
 7. Jarventie-Thesleff, R., Logemann, M., Piekkari, R. and Tienari, J. (2016). Roles and identity work in ’ at-home’ ethnography. Journal of Organizational Ethnography, 5 (3), 235-257. Tutustu tutkimukseen tästä.
 8. Logemann, M., & Piekkari, R. (2015). Localize or local lies? The power of language and translation in the multinational corporation. critical perspectives on international business (cpoib), 11(1), 30 -53. Tutustu tutkimukseen tästä.
 9. Logemann, M. (2014). Strategic change under construction: Role of strategy narratives. (1799-4934 ed., vol. 216/2013, 182 pages). Helsinki: Unigrafia/Aalto University publication series: Doctoral Dissertations. Jan 11, 2014 Tutustu tutkimukseen tästä.