Kasvuyrityksen tiimien kehittäminen

Etenkin nopeasti kasvavilla yrityksillä on ominaispiirteitä, joita on pakko ottaa huomioon tiimien kehittämisessä. Nämä ominaispiirteet voidaan pelkistää kahdeksi suureksi haasteeksi. Ensinnäkin kasvavissa yrityksissä tarvitaan jatkuvasti lisää työvoimaa ja uuden henkilöiden tuleminen tiimin jäseneksi vaikuttaa puolestaan koko tiimin toimintaan.

 

 

Mitä ottaa huomioon kasvuyrityksen tiimien rakentamisessa?

Tuntemuksia

 

 

1. Stressiä

2. Innostusta

3. Turhautumista

4. Ristiriitoja

 

Tarpeita

 

 

1. Yhteiset pelisäännöt, ajattelumallit ja toimintatavat

2. Kyky tunnistaa epätasainen työkuorma

3. Avoin keskustelu tiimin työstä

4. Jatkuvan muutoksen hyväksyminen

 

 

Tiiminvetäjän haasteita

 

1. Ylemmän johdon osallistaminen tiimin kehitykseen.

2. Johtaa tiimiytymisen prosessia jatkuvan muutoksen keskellä.

3. Työkuorman tasainen jakautuminen tiimissä.

 

 

 

Kasvuyrityksen tiimien kehittäminen -blogi

Etenkin nopeasti kasvavilla yrityksillä on ominaispiirteitä, joita on pakko ottaa huomioon tiimien kehittämisessä. Nämä ominaispiirteet voidaan pelkistää kahdeksi suureksi haasteeksi. Ensinnäkin kasvavissa yrityksissä tarvitaan jatkuvasti lisää työvoimaa ja uuden henkilöiden tuleminen tiimin jäseneksi vaikuttaa puolestaan koko tiimin toimintaan. Toiseksi yrityksen nopea kasvaminen aiheuttaa työkuormaa, ja työkuorman lisääntyminen vaikuttaa tiimin työskentelyyn.

Nopeasti kasvavan yrityksen tiimitoiminnan kehittämisen toinen suurehko haaste aiheutuu siitä, että tiimin jäsenille kehittyy yrityksen kasvun myötä helposti varsin erilainen työkuorma.

Usein ajatellaan, että kehitystaso, jonka jokin tiimi on saavuttanut työskentelynsä kuluessa säilyy siitä huolimatta, että tiimiin tulee uusia henkilöitä. Tämä on virheellinen ajatus. Jo yhdenkin uuden henkilön tuleminen tiimiin, aiheuttaa sen, että koko ryhmän kehitysvaihe madaltuu. Toisin sanoen, aina kun tiimiin tulee uusia henkilöitä ryhmän kehitysvaiheet alkavat alusta. Tämä johtuu siitä, ettei ryhmän kokemuksellista osaamista voi siirtää eteenpäin uusille henkilöille ja siitä, että ryhmän jäsenten väliset suhteet muuttuvat […]

Lue koko blogi tästä

Referenssit

Divaco

Lääkärikeskus Fenix | Johtoryhmän tarina

Lääkärikeskus Fenix on lääkäriomisteinen yksityinen terveyspalveluja tarjoava yritys Porvoosta. Tarjoamme monipuolisesti palveluja sekä yksityisille […]

Bootcamp for

Business

Tarkka dataan perustuva läpileikkaus tiimin hyvinvoinnista & tuottavuudesta, minkä jälkeen tiimi pääsee jalkauttamaan tulokset suoraan työhönsä yhdessä Divacon coachin kanssa.

975€

/Henkilö

  • Tulosten purkutilaisuus yhdessä tutkimusjohtajan kanssa.
  • Henkilökohtaiset tutkimustulokset ja kehityssuunnitelmat.
  • Tiimikohtaiset tutkimustulokset ja kehityssuunnitelmat.
  • 1:1 Coaching-tapaamiset
  • Tiedejargonia-takuu!
Tutustu lisää

Non-Profit

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin tarpeestanne.

495€

/Henkilö

  • Tiedejargonia-takuu!
Tutustu lisää