Lue asiakkaidemme kokemuksista

Palvelumalli

Divaco

Miten Divacon palvelumalli toimii?

Divacon palvelumalli koostuu kahdesta osasta:

1. BOOTCAMP

Bootcamp -palvelu tarjoaa tiimille ketterän lähdön tiimikehitykseen. Tiimiltä tämä vie vain 5 tuntia aikaa.

 

 

2. TEAM JOURNEY

Team Jouney -tiimikoulutus tarjoaa yhdelle tai useammalle tiimillesi Suomen parhaat kouluttajat, asiantuntijat ja coachit yhdellä palvelulla. Tiimien ja koulutusten määrät joustavat tarpeiden mukaan. Tiimien koulutuskokonaisuus räätälöidään saatujen tutkimustulosten (1. osa) perusteella yhdessä asiakkaan kanssa.

 

 

Bootcamp-palvelu

Ketterästi liikkeelle tiimin kanssa

Aloitus onnistuu jo muutamassa päivässä palvelun tilauksesta ja maksusta. Turhauttavien palavereiden sijaan selkeä prosessi tiimin kehitykselle.

Tutustu Bootcamp-palveluun

Bespoke Team Journey

Ei kaikkea kaikille, vaan tutkitusti tiiminne tarpeisiin

Bespoke Team Journey -koulutuksiemme lähtökohta on ketterä ja nopea aloitus ensimmäisen vaiheen (Bootcamp-palvelun) jälkeen. Näin saamme tarkan dataan perustuvan kuvan tiimin tämänhetkisestä tilanteesta, jota voimme peilata tiimin ja organisaation tavoitteisiin. Datapohjaisen kuvan perusteella asiantuntijamme räätälöivät koulutuksen tiimin vahvuuksia ja tavoitteita tukevaksi. Käytämme tieteeseen pohjautuvia sekä käytännönläheisiä menetelmiä, jotka tähtäävät mitattaviin, näkyviin ja pysyviin tuloksiin.

Tutustu Team Journeys -palveluun

Tiimien (Ryhmän) eri vaiheet

Divacon Bootcamp- ja Tiimikoulutus -palvelut huomioivat jokaisen tiimin yksilöllisen tilanteen. Tiimit voidaan näin jakaa 5 eri vaiheeseen:

Lue enemmän tiimeistä

Muotoutumisvaiheessa ryhmän jäsenet kokoontuvat ensimmäisiä kertoja​ ja perehtyvät tilanteeseen.

Tuntemuksia

 • Ahdistusta
 • Epävarmuutta
 • Pelkoja
 • Ristiriitoja

Tarpeita

 • Hyväksyminen
 • Arvostaminen
 • Kuunteleminen
 • Liiallinen kohteliaisuus

Tiiminvetäjä

 • Käyttää paljon huomiota jäsenten välisten ongelmien ratkomiseen ja ryhmän jäsenten valvomiseen.
 • Tekee jatkuvasti työtä turvallisen ilmapiirin luomiseksi.

Ne ryhmät, jotka ​tämän välivaiheen onnistuneesti kohtaavat, voivat kehittyä edelleen kohti suorittamisen vaihetta.

Tuntemuksia

 • Sosiaalisia valta-asetelmia
 • Osaryhmien muodostumista

Tarpeita

 • Roolien erilaistuminen
 • Yhteisen päämäärän hyväksyminen

Tiiminvetäjä

Rohkaisee jokaista ryhmän jäsentä osallistumaan​.

 • Esim. kysymällä eri jäsenten mielipiteitä ja luomalla ryhmään sellaiset normit, ettei esitettyjen mielipiteiden tarvitse olla oikeita.

Normiutumisvaiheen​ heikkous on siinä, ​että ryhmän jäsenet ovat sopeutuneet ryhmän normeihin vääristyneellä, ”lapsenomaisella”, tavalla.

Tuntemuksia

 • Pysyvät roolinsa suojassa
 • Eivät uskalla käyttäytyä aidosti tai esittää todellisia mielipiteitään

Tarpeita

 • Kysyvät lupaa johtajalta
 • Keskustelevat pääosin tiiminvetäjälle / esihenkilölleen

Tiiminvetäjä

 • Omaksuttava palveleva asenne tiimiä ja kutakin sen jäsentä kohtaan.
 • Kysyttävä kunkin tiimin jäsenen mielipidettä, keskusteltava tiimin jäsenten kanssa ja tuotava myös oma haavoittuvuutensa esille

Tiimin jäsenet eivät kilpaile keskenään, vaan auttavat toisiaan ja rohkaisevat toisiaan sekä etsivät yhdessä mahdollisuuksia entistä parempaan suoritukseen.

Tuntemuksia

 • Yhteisymmärrys
 • Rohkea toimintaa
 • Onnistumiset

Tarpeet

 • Itsenäinen työskentely

Tiiminvetäjä

 • Perinteisen johtajakeskeisen toimintatavan sijaan hän käyttää palvelevaa johtamista.
 • Kysyy tiimin jäsenten mielipidettä, keskustelee tiimin kanssa ja tuo esille oman haavoittuvuutensa.

Huipputiimissä tiimin jäsenet ovat sitoutuneet paitsi tiimin päämäärään myös toisiinsa. Ketään ei jätetä koskaan pulaan, ei vaikka mikä tulisi.

 

Asiantuntijat

Divaco

Tutustu Divacon asiantuntijoihin

Olemme koonneet Suomen parhaat asiantuntijat ja työkalut tiimisi käyttöön yhdellä palvelulla.

Käytämme tieteeseen pohjautuvia sekä käytännönläheisiä menetelmiä, jotka tähtäävät mitattaviin ja pysyviin tuloksiin. Näin me autamme sinua rakentamaan vahvemman tiimin, jossa kaikki voittavat.

Tutustu tästä

Pauli Juuti
Advisor Board | Tutkimusjohtaja | Emeritusprofessori

Organisaatio- ja tiimijohtaminen

Tutustu
Paula Thesleff
Psykologi | Psyykkinen suorituskyky

Sertifioitu urheilupsykologi & Psyykkinen valmentaja

Tutustu
Eveliina Salonen
Oikeustieteen ja Teologian maisteri | Varatuomari Executive Coach (PCC/ICF)

Johtaminen ja organisaation kehitys

Tutustu
Minna Logemann
Kauppatieteiden tohtori | Apulaisprofessori

Virtuaalitiimit ja globaali yritysviestintä

Tutustu
Susanna Merikanto-Timonen
Teologian maisteri | Työnohjaaja (STOry)

Työnohjaus

Tutustu

Asiakkaidemme kokemuksia

Tiimiesihenkilöiden tutkimukset ja tutkimustulokset olivat meille tiimiesihenkilöille arvokkaita, sillä työn luonteesta johtuen tällainen tieto jää helposti kertomatta töissä tai kehityskeskusteluissa.

 

Pirjo Juusela
Toimitusjohtaja

Lue lisää

Divacon asiantuntijat osaavat ohjata tiimiä pohtimaan kehittymisen kannalta oikeita asioita ja huomioimaan tiimin vahvuudet osana kokonaisuutta ja tuovat perspektiiviä tiimin sujuvan yhteistyön kehittämiseen.

 

Aapo-Lassi Kankaala
Toimitusjohtaja

Lue lisää

Divacon väki on kovin ystävällistä ja nöyrää porukkaa. Koemme vahvasti, että meidät on otettu huomioon. Divacon asiantuntioista huomaa, että ovat kovan luokan ammattilaisia. Tämä ilmeni läpi koko prosessin tutkimuksesta koulutusvaiheeseen asti.

Kalle Ryymin
Johtoryhmän jäsen

Lue lisää

Bootcamp for

Business

Tarkka dataan perustuva läpileikkaus tiimin hyvinvoinnista & tuottavuudesta, minkä jälkeen tiimi pääsee jalkauttamaan tulokset suoraan työhönsä yhdessä Divacon coachin kanssa.

975€

/Henkilö

 • Tulosten purkutilaisuus yhdessä tutkimusjohtajan kanssa.
 • Henkilökohtaiset tutkimustulokset ja kehityssuunnitelmat.
 • Tiimikohtaiset tutkimustulokset ja kehityssuunnitelmat.
 • 1:1 Coaching-tapaamiset
 • Tiedejargonia-takuu!
Tutustu lisää

Non-Profit

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin tarpeestanne.

495€

/Henkilö

 • Tiedejargonia-takuu!
Tutustu lisää

Uusimmat blogit

JULKAISUT

Divaco

Global teams: characteristics and challenges

The dawn of the Internet inspired scholars to envision the future of organizations as “dynamic networks with heavy reliance on self-managed workgroups […]

Esiintymisjännitys ja pelot suorituskyvyn haasteena

Tässä blogissa pohdimme sitä, mikä merkitys tunteilla on, kun haluamme suoriutua hyvin – voimmeko tunteiden avulla jopa parantaa […]

Kasvuyrityksen tiimien kehittäminen

Etenkin nopeasti kasvavilla yrityksillä on ominaispiirteitä, joita on pakko ottaa huomioon tiimien kehittämisessä. Nämä ominaispiirteet voidaan pelkistää […]