Advisor Board | Tutkimusjohtaja | Emeritusprofessori

Pauli Juuti

Pauli mentoroi Divacon ydintiimiä ja auttaa tutkimusten rakentamisessa sekä koulutustoiminnan suunnittelussa. Paulilla on noin 50-vuoden kokemus organisaatioista ja johtamisesta.  

Hän on toiminut kauan Johtamistaidon opisto JTO:n tutkimusjohtajana. Hän on lisäksi ollut Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professori sekä Tampereen yliopiston henkilöstöasioiden ja johtamisen dosentti. Pauli on toiminut lukuisissa maamme elinkeinoelämän organisaatioissa asiantuntijana ja kehittäjänä.

Hän on pitänyt vuosikymmenien ajan luentoja eri yliopistoissa ja korkeakouluissa johtamisesta ja organisaatiokäyttäytymisestä. Lisäksi hän on kirjoittanut hieman yli 60 johtamiseen ja työelämään liittyvää kirjaa. Hänen viimeisimmät kirjansa ovat: ”Strateginen ajattelu ja johtaminen”, ”Johtamista kehittämään”, ”Poista paha olo” ja ”Huono johtaminen”.

Julkaisut

 • Johtaminen ja organisaation alitajunta. Otava ja Aavaranta-sarja no. 38. Keuruu. 1995
 • Laatua kouluun. WSOY. Porvoo. 1995. Yhdessä. Anttosen, Helakorven, Summan ja Suonperän kanssa
 • Tiimiorganisoitu koulu. WSOY. Porvoo. 1996. Yhdessä Helakorven ja Niemen kanssa
 • Suomalainen elämänlaatu. JTO-tutkimuksia sarja 10. Tampere. 1996
 • Ylemmät toimihenkilöt esimiehenä. JTO-tutkimuksia sarja . Tampere. 1998
 • Ikäjohtaminen. JTO-tutkimuksia sarja. Kansallinen ikäohjelma. 2001
 • Työhyvinvointi ei ole sattumaa –tutkimus hyvien käytäntöjen vaikuttavuudesta (Notkola toim.) Työssä jaksamisen ohjelma 2002. Tekstejä julkaisussa jossa muina tutkijoina LeenaPiispa ja Mikko Kuoppala
 • Ethosta etsimässä –puheenvuoroja työelämän etiikasta (Toimitustyö). Aavaranta –sarja. 2002
 • Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Aavaranta-sarja. PS-kustannus Jyväskylä 2002. Yhdessä Antti Vuorelan kanssa
 • Suomalainen yritys –henkilöstön tärkein voimavara. Näkökulmia lähitulevaisuuteen. (Toimitustyö). Aavaranta-sarja. Otava. 2004
 • Muutospuhe. Muutoksen retoriikka johtamisen ja organisaatioiden arjen näyttämöillä. Aavaranta-sarja ja Otava. 2004. Yhdessä Heikki Rannikon ja Ville Saarikosken kanssa
 • Monikulttuurisuus voimavaraksi. Valtaväestöja maahanmuuttajat työyhteisössä. Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä ETMO-hankkeen tutkimusraportti. Kiljavan opisto ja JTO-tutkimuksia sarja. Helsinki. 2005
 • Toivon johtaminen. Otava ja Aavaranta-sarja. Keuruu. 2005
 • Osaa ja innovoi –osaaja innovoi. (Toimitustyö). Aavaranta-sarja ja Otava. 2005
 • Organisaatiokäyttäytyminen. Uusittu laitos. Otava ja Aavaranta-sarja. Keuruu. 2006
 • Johtaminen, eilen –tänään –huomenna (toimitustyö, Aavaranta-sarja, Otava. Keuruu. 2006)
 • Strategia, tunteet ja toiminta (toimitustyö). JTO Johtamistaidon Opisto. Tampere. 2007
 • Menestyksen tiet –vaellatko valtaväylää vai kuljetko omia polkujasi (toimitustyö). JTO Johtamistaidon Opisto. Tampere. 2008
 • Organisaatiomuutos. Yhdessä Petri Virtasen kanssa. Otava ja JTO. 2009
 • Strateginen johtaminen. Miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan haasteisiin? Yhdessä Mikko Luoman kanssa.Otava ja JTO. Keuruu. 2009
 • Yllätyksellinen maailma –Miten toimit ja löydät mahdollisuudet? (Toimitustyö). JTO Johtamistaidon Opisto. Tampere. 2009
 • Keskusteleva johtaminen (toimitustyö yhdessä Esa Rovion kanssa). Otava ja JTO. Keuruu. 2010
 • Mitä lehdet kirjoittavat työelämästä. JTO. Vantaa. 2010
 • Johtaminen voimavarana (toimitustyö). JTO. Helsinki. 2010
 • Maahanmuuttajien omakieliset palvelut (yhdessä Abdirizak Mohamedin kanssa). Sisäasiainministeriön julkaisu 17/2010
 • Menetelmäviidakon raivaajat. Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan (toimitustyö yhdessä Anu Puusan kanssa). JTO. Vantaa. 2011
 • Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen (toimitustyö). JTO. Vantaa. 2011
 • Henkilöstöjohtaminen ja innovatiivisuus. (Tutkimus). Yhdessä Mikko Luoman kanssa. Management Institute of Finland MIF. Tampere. 2013
 • Jaetun johtajuuden taito. PS-kustannus. Juva. 2013
 • Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Yhdessä Pontus Salmen kanssa. PS-kustannus. Juva. 2014
 • Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Uudistettu laitos. Yhdessä Antti Vuorion kanssa. PS-Kustannus. Juva. 2015
 • Johda henkilöstö asiakaskeskeisyyteen. PS-kustannus. Juva. 2015
 • Tulevaisuuden johtaminen. Teoksessa. Ahonen, G ym. Julkista johtamista jalostamassa. Työterveyslaitos. Keuruu. 2015
 • Johtamisen kehittäminen. PS-kustannus. Juva. 2016
 • Kylmästä lämpimään. Inhimillisyyttä etsimässä. BoD. Norderstedt. 2017
 • Arvovallankumous. Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä (toimitustyö yhdessä Soilikki Viljasen kanssa). Edita. 2018
 • Huono johtaminen. Tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön. Gaudeamus. 2018
 • Eettinen kohtaaminen. Teoksessa. Arvovallankumous. Vijanen, S. & Juuti, P. (toim.) Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Edita. 2018
 • Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät.Toimittaminen yhdessä Anu Puusan kanssa.Gaudeamus.2020
 • Poista paha olo –Tule siksi mitä parhaimmillasi voit olla. BasamBooks. 2020
 • Laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofinen tausta. Yhdessä Anu Puusan kanssa. Teoksessa. Puusa, A. & Juuti, P. Laadullisen tutkimuksennäkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus. 2020
 • Organisaatiokulttuurinäkökulma esimerkkinä laadullisen tutkimuksen yleistymisestä. Yhdessä Anu Puusan kanssa. Teoksessa. Puusa, A. & Juuti, P. Laadullisen tutkimuksennäkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus. 2020
 • Laadullisen tutkimuksen olemus. Yhdessä Anu Puusan kanssa. Teoksessa. Puusa, A. & Juuti, P. Laadullisen tutkimuksennäkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus. 2020