Virtuaali- & hybriditiimin toiminnan kehittäminen

Korona-ajan seurauksena monet organisaatiot siirtyivät käyttämään etätyötä. Etätyön käyttäminen osoittautuikin usein paljon luultua paremmaksi ratkaisuksi. Ihmiset huomasivat, ettei heiltä kulu aikaa työmatkoihin. Etätyön pitkittyessä he samalla kuitenkin huomasivat, että lähitöissä ihmisten välille parhaimmillaan kehittyneiden hyvien ihmissuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, oli entistä vaikeampaa.

Mitä haasteita virtuaali-ja hybriditiimi kohtaa?

Tuntemuksia

 

1. Yksinäisyys

2. Mielikuvien varassa työskentely

3. Etäisyys muusta tiimistä

4. Työn kuormituksen kasvu

Tarpeita

 

1. Ihmissuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen

2. Tuen saaminen tiimiltä ja tiiminvetäjältä

3. Satunnaiset ”kahvihuone” keskustelut

4. Rauhallisia lisätiloja ja ergonomiaa

Tiiminvetäjän haasteet

 

1. Tiimin jäsenet jäävät piiloon

2. Tiimin yksilöllisten tarpeiden tukeminen

3. Tiimin jäsenten luontaisten taipumusten hyväksyminen ja huomioiminen työssä.

 

 

 

Virtuaalitiimin toiminnan kehittäminen -blogi

Korona-ajan seurauksena monet organisaatiot siirtyivät käyttämään etätyötä. Etätyön käyttäminen osoittautuikin usein paljon luultua paremmaksi ratkaisuksi. Ihmiset huomasivat, ettei heiltä kulu aikaa työmatkoihin. Etätyön pitkittyessä he samalla kuitenkin huomasivat, että lähitöissä ihmisten välille parhaimmillaan kehittyneiden hyvien ihmissuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, oli entistä vaikeampaa. Myös tuen saaminen muilta vaati heiltä enemmän ponnisteluita kuin tavallisesti. Ihmiset huomasivat, että perinteisten kahvikuppikeskustelujen mukaansa tempaavat keskustelut olivat tipotiessään. Samoin kuin ne ideanpoikaset, joita kahvikeskusteluissa usein oli syntynyt. Tällaista ympäristöä ei etätöissä ole oikein mahdollista aikaansaada.

Etätyön sujuminen näytti kuitenkin onnistuvan joiltakin. Kuitenkin joillekin toisille pitkittyvä etätyön tekeminen oli melkoinen rasite. Etätyön tekeminen vaati lisätiloja, rauhallisen työympäristön ja hyvän ergonomian rakentamista. Huonosta ergonomiasta johtuvien haittojen, kuten hiirikäden kipeytymisen voittamista visaisemmaksi pulmaksi näytti kuitenkin osoittautuvan hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämäkin pulma on ratkaistavissa, kunhan osataan toimia oikein.

Mikäli ihmisten erilaisuus ja heidän rikas kokemusmaailmansa otetaan tiimityöskentelyn lähtökohdaksi ja ohjenuoraksi, voivat ihmiset vapautua työskentelemään heille luontaisten taipumusten mukaisesti.

Hyvän yhteistyön kehittäminen etätyötä tekevän tiimin jäsenten välillä vaatii sitä, että kehittämisessä painotetaan tavanomaista enemmän niitä mielikuvia, joita tiimin jäsenillä on yhdessä työskentelystä, aiemmista työpaikoista tai jopa koulusta. Etätyössä ihmiset työskentelevät tavanomaista enemmän aikaisempien mielikuviensa varassa ja siksi näiden mielikuvien reflektiivinen tarkastelu on otettava tiimityön kehittämisen lähtökohdaksi […]

Lue koko blogi tästä

 

 

Referenssi

Divaco

SaaShop | Myyntitiimi

SaaShop on SaaS-markkinapaikka, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden keskittää ohjelmistohankinnat yhteen paikkaan. Palvelumme avulla asiakkaat voivat hallinnoida lisenssejään […]

Bootcamp for

Business

Tarkka dataan perustuva läpileikkaus tiimin hyvinvoinnista & tuottavuudesta, minkä jälkeen tiimi pääsee jalkauttamaan tulokset suoraan työhönsä yhdessä Divacon coachin kanssa.

975€

/Henkilö

  • Tulosten purkutilaisuus yhdessä tutkimusjohtajan kanssa.
  • Henkilökohtaiset tutkimustulokset ja kehityssuunnitelmat.
  • 1:1 Coaching-tapaamiset
  • Tiedejargonia-takuu!
Tutustu lisää

Non-Profit

Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin tarpeestanne.

495€

/Henkilö

  • Tiedejargonia-takuu!
Tutustu lisää