Pauli Juuti
Advisor Board | Tutkimusjohtaja | Emeritusprofessori

Virtuaalitiimin toiminnan kehittäminen

Korona-ajan seurauksena monet organisaatiot siirtyivät käyttämään etätyötä. Etätyön käyttäminen osoittautuikin usein paljon luultua paremmaksi ratkaisuksi. Ihmiset huomasivat, ettei heiltä kulu aikaa työmatkoihin. Etätyön pitkittyessä he samalla kuitenkin huomasivat, että lähitöissä ihmisten välille parhaimmillaan kehittyneiden hyvien ihmissuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, oli entistä vaikeampaa. Myös tuen saaminen muilta vaati heiltä enemmän ponnisteluita kuin tavallisesti. Ihmiset huomasivat, että perinteisten kahvikuppikeskustelujen mukaansa tempaavat keskustelut olivat tipotiessään. Samoin kuin ne ideanpoikaset, joita kahvikeskusteluissa usein oli syntynyt. Tällaista ympäristöä ei etätöissä ole oikein mahdollista aikaansaada.

Etätyön sujuminen näytti kuitenkin onnistuvan joiltakin. Kuitenkin joillekin toisille pitkittyvä etätyön tekeminen oli melkoinen rasite. Etätyön tekeminen vaati lisätiloja, rauhallisen työympäristön ja hyvän ergonomian rakentamista. Huonosta ergonomiasta johtuvien haittojen, kuten hiirikäden kipeytymisen voittamista visaisemmaksi pulmaksi näytti kuitenkin osoittautuvan hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämäkin pulma on ratkaistavissa, kunhan osataan toimia oikein.

Mikäli tiimin jäsenten aikaisempia kokemuksia yhteistyöstä ei käsitellä, saatetaan pyrkiä pakottamaan ihmiset työskentelemään heidän mielestään väärien oletusten ja virheellisten työskentelytapojen varassa.

Hyvän yhteistyön kehittäminen etätyötä tekevän tiimin jäsenten välillä vaatii sitä, että kehittämisessä painotetaan tavanomaista enemmän niitä mielikuvia, joita tiimin jäsenillä on yhdessä työskentelystä, aiemmista työpaikoista tai jopa koulusta. Etätyössä ihmiset työskentelevät tavanomaista enemmän aikaisempien mielikuviensa varassa ja siksi näiden mielikuvien reflektiivinen tarkastelu on otettava tiimityön kehittämisen lähtökohdaksi.

Mikäli tiimin jäsenten aikaisempia kokemuksia yhteistyöstä ei käsitellä, saatetaan pyrkiä pakottamaan ihmiset työskentelemään heidän mielestään väärien oletusten ja virheellisten työskentelytapojen varassa. Mikäli taas kehittämisessä hienovaraisesti keskustellaan niistä mielikuvista, joita tiimin jäsenet ovat omaksuneet yhteistyöstä, voidaan ottaa hyvinkin erilaisten ihmisten tarpeet huomioon yhteistyön kehittämisessä. On muistettava, että ihmiset eivät tee aitoa yhteistyötä pakotetulla tavalla. Ainoa tapa saada etenkin etäyötä tekevät ihmiset mukaan hyvään yhteistyöhön on antaa heidän säilyttää ne hyvät kokemukset, joita heille on jo aikaisemmin muodostunut yhdessä työskentelystä ja lähteä kehittämään entistä toimivampaa tiimityötä tältä pohjalta.

Mikäli ihmisten erilaisuus ja heidän rikas kokemusmaailmansa otetaan tiimityöskentelyn lähtökohdaksi ja ohjenuoraksi, voivat ihmiset vapautua työskentelemään heille luontaisten taipumusten mukaisesti. Tällöin heidän työnsä sujuvuus paranee ja heidän kokemansa kuormitus työssä vähenee. Mikäli kehittäminen auttaa ihmisiä tulemaan entistä enemmän siksi, mitä he parhaimmillaan ovat, voidaan myös etätyössä olevista tiimeistä kehittää huipputiimejä.

Aiheeseen liittyvää

Global teams: characteristics and challenges