Ei kaikkea kaikille, vaan tutkitusti tiiminne tarpeisiin

Koulutuksiemme lähtökohta on ketterä ja nopea aloitus ensimmäisen vaiheen (Bootcamp-palvelun) jälkeen. Näin saamme tarkan dataan perustuvan kuvan tiimin tämänhetkisestä tilanteesta, jota voimme peilata tiimin ja organisaation tavoitteisiin. Datapohjaisen kuvan perusteella asiantuntijamme räätälöivät koulutuksen tiimin vahvuuksia ja tavoitteita tukevaksi. Käytämme tieteeseen pohjautuvia sekä käytännönläheisiä menetelmiä, jotka tähtäävät mitattaviin, näkyviin ja pysyviin tuloksiin.

 

Tiimit ovat erilaisia. Nopeasti muuttuvassa työelämässä tiimeissä saattaa olla hyvin monta ulottuvuutta mm. virtuaali- ja hybridiulottuuvuudet, globaali- ja lokaaliulottuvuudet, ja monikulttuurisuuden ulottuvuus. Ulottuvuuksien lisäksi tiimit voivat erota huomattavasti jopa saman organisaation sisällä, niin tavoitteiden, puhumattomien normien kuin osaamisenpääoman osalta. Tämän vuoksi menetelmät, joita käytämme tiimien kehittämiseen, täytyy olla moninaisia. Koulutuksen aikana hyödynnämme mm. coaching-, mentorointi-, luento-, konsultointi-, psykologisia ja terapeuttisia menetelmiä.

 

 

Koulutusmoduulit

Asiakasarvon osatekijät

Jokainen moduuli on rakennettu juuri siihen soveltuvista menetelmistä ja työkaluista tiiviissä yhteistyössä Suomen parhaimpien kouluttajien kanssa.

 

Korkoa korolle -malli

Moduulit ovat yhdessä luotu tuottamaan inkrementaalista kehitystä ”Korkoa korolle” periaatteen mukaisesti. Näin tiimi tuottavuus paranee jokaisen moduulin jälkeen. Jokaiselle tiimille annetaan oma vastuu kouluttaja, jonka tehtävänä on taata mallin mukainen kehitys läpi jokaisen moduulin.