Oikeustieteen ja Teologian maisteri | Varatuomari Executive Coach (PCC/ICF)

Eveliina Salonen

Eveliina on yksi Divacon tiimivalmentajista. Eveliina on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa valmennuksia yhdessä muiden divacolaisten kanssa.

Eveliina on saanut paljon myönteistä palautetta asiakeskeisestä, mutta ihmisläheisestä valmentavasta otteestaan. Hän on luonteva esiintyjä ja sanoittaa teoreettiset rakennelmat helposti ymmärrettävään muotoon. Eveliinasta pidetään erityisesti hänen kannustavan ja ratkaisukeskeisen toimintatapansa ja ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen vuoksi.

Eveliinan valmennusten keskiössä on aina ihminen. Siksi Eveliinan valmennuksissa puhutaan tunteista ja motivaatiosta, ajattelun taidoista, itse- ja yhdessäohjautuvuudesta, vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja uusiutumisesta. Hänen missionaan on muotoilla työelämää niin, että inhimillinen potentiaali saadaan parhaaseen mahdolliseen käyttöön kestävästi. Ihmisiä tarvitaan entistä enemmän luovuutta, ihmisten välisiä kohtaamisia ja laajempaa ymmärrystä vaativiin tehtäviin. Nämä ominaisuudet pääsevät kukoistamaan, kun työn teossa ja työpaikalla huomioidaan inhimilliset tekijät. Samalla kun edistämme organisaation tuottavuutta, edistämme myös hyvää elämää niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla.

Eveliinalla on yli 20 vuoden kokemus johtajana ja asiantuntijana sekä valmentajana niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ruohonjuuritason työskentely Afrikassa on tuonut oman mausteensa hänen osaamiseensa ja kohtaamisen taitoihinsa.

Häneltä on ilmestynyt myös johtamista ja organisaatioiden kehittämistä koskevat kirjat Johda energiaa – Kohti uusiutuvaa organisaatiota (Basam Books 2020) ja Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä (AlmaTalent 2017).