Starter Bootcamp-palvelun vaiheet

1. Tutkimukseen osallistuminen

Osallistumisaika: 1 h
Tiimikoulutus lähtee liikkeelle Divacon kehittämistä tiimitutkimuksista, jotka ovat maailman ensimmäiset suhteistetut tiimitutkimukset.

Starter-paketti sisältää seuraavat tutkimukset: Tiimin kivijalka ja Tiimin psyykkinen suorituskyky.

2. Tiimidatan analysointi

Osallistumisaika: ei kuluta asiakkaan aikaa
Starter-paketin tulokset muodostetaan Divacon omien algoritmien avulla 12 tutkimusulottuvuudesta. Tuloksista muodostuu raportit, jotka käydään läpi yhdessä tiimin kanssa purkutilaisuudessa.

3. Purkutilaisuus

Osallistumisaika: 2 h
Tilaisuuden tarkoituksena on jalkauttaa tiimintulokset mahdollisimman nopeasti tiimin työhön. Purkutilaisuudessa käymme koko tiimin tutkimustulokset läpi – ilman ylimääräistä tiedejargonia.

Henkilökohtainen ja tiimikohtainen kehityssuunnitelma

Tutkimustulosten jälkeen laadimme sekä tiimikohtaisen, että henkilökohtaisen kehityssuunnitelman jokaiselle tiimin jäsenelle. Kehityssuunnitelman laadinnassa hyödynnetään keskeisiä coaching- ja mentorointimenetelmiä.

Tiedejargonia takuu!

Toimintamme on alusta alkaen suunniteltu nopeuttamaan tutkimustuloksien hyötyjen näkymistä tiimin arjessa. Meidän osaltamme tämä vaatii teoreettisen tutkimustiedon tarjoamista ilman ylimääräistä tiedejargoniaa. Tässä me pyrimmekin olemaan vähintään Suomen parhaita!