Psykologi | Oppimisen asiantuntija

Hanna Siefen

Hanna Siefen on psykologi ja oppimisen asiantuntija. Hän on erikoistunut oppimisen psykologiaan ja on valmentanut tuhansia ihmisiä kehittämään oppimisen ja uteliaisuuden taitojaan. Hanna julkaisi oman tietokirjansa Uteliaisuuden taito, elokuu 2021, joka käsittelee kehittymisen keskeisintä työkalua eli arkista uteliaisuutta.

Oppiminen ja kehittyminen ovat yhä kriittisempiä taitoja, kun tieto muuttuu yhä nopeammin ja samalla tietomäärät kasvavat. Yrityksissä onkin tärkeää kehittää joustavampia jatkuvan oppimisen taitoja, jotka ovat konkreettisia keinoja lisätä työntekijöiden työhyvinvointia, työtehokkuutta ja innovatiivisuutta.

Hannan koulutukset tarjoavat syvällistä uutta tietoa oppimisen psykologiasta ja uteliaisuuden taidosta. Koulutuksissa käydään läpi uteliaisuuden arkisia rakenteita, joita jokainen voi vahvistaa oppimisen ilon löytämiseksi. Tämän lisäksi syvennytään siihen, millaisia psykologisia solmuja arkiselle uteliaisuudelle voi muodostua ja kuinka ne avataan, jotta päästään käsiksi oppimisen iloon ja hyötyyn. Koulutukset haastavat tiimejä ja tiimiläisiä tutkimaan omia oppimisen tapojaan ja jakamaan niistä parhaimpia.

Kiireinen arki voi kuitenkin vaikeuttaa oppimista ja estää kehittymisen. Tuntuuko siltä, että osaamisen kehittämiselle ei tunnu riittävän aikaa kiireisen arjen keskellä.

  • Pitääkö työelämässä olla kaiken osaava superihminen?
  • Miten osaamisen kehittämisen saisi luontevaksi osaksi kiireistä arkea?
  • Mistä löytyy into ja ilo oppia jatkuvasti uutta?
  • Miten hyödynnetään uteliaisuuden taitoa?

Näiden kysymysten kanssa painivat useat tiimit eri yrityksissä. Divacossa Hanna pystyy auttamaan tässä ja erityisesti tästä hyötyvät tiimin jäsenet, esihenkilöt ja tiiminvetäjät, joiden tehtäviin kuuluu osaamisen kehittäminen.