Advisor Board | Metaverse-, XR- & VR-teknologiat

Santeri Suominen

Metaverse-, XR- ja VR-teknologioiden asiantuntija sekä XR-yrityshautomon vetäjä, Santeri, visualisoi jo siirtymän kaksiulotteisilla ruuduilla käytettävästä mediasta kohti kolmiulotteista, tilallista, moniaistillista, kehollista ja kosketettavaa mediaympäristöä.

Santeri on toiminut laaja-alaisesti eripuolilla XR- ja VR-teknologioiden kasvavaa maailmaa. Hän päätyi XR-alalle Suomen XR-kehittäjien yhdistyksen FIVR:n (Finnish Virtual Reality Association) kautta, jonka hallituksessa hän toimii nykyisin.

Santeri oli myös mukana perustamassa Euroopan laajuista XR-alan kattojärjestöä, XR4Europe-yhdistystä. Näiden lisäksi hän toimii verkostoissa, jotka keskittyvät esimerkiksi media- ja taidealojen ja XR:n solmukohtiin.

”Metaverse” eli metaversumin Santeri näkee moniulotteisesti, sillä nyt vasta luodaan sen keskeisiä toimintaperiaatteita, kuten teknisiä standardeja, ensimmäisiä sovelluksia ja palveluita, interaktiivisuuden ja virtuaalisten tilojen designia, sosiaalisia sääntöjä, tarinankerronnan muotoja jne. Metaversumin todellinen filosofinen kysymys kuitenkin kuuluu: Miksi? ”Mitkä asiat koemme tärkeiksi inhimillisen toiminnan tavoitteiksi ja kohteiksi”, on metaversumin peruskysymys, sillä se on uudelleen luotu ja kontrolloitava kokoelma maailmoja maailmamme päällä.

”Etsimme Metaversumista syitä sille, miksi ylipäätään luomme sitä. Perustavaa vastausta ihmisen luovuuden vimmalle ja halulle ylittää luonnon kosmisetkin rajat. Mitkä asiat koemme tärkeiksi inhimillisen toiminnan tavoitteiksi ja kohteiksi?”

Divacon Advisor Boardissa Santeri huomioi Metaversumin, XR- ja VR-teknologioiden strategisen integroinnin osaksi Divacon tiimikoulutuspalveluita.