Pauli Juuti
Advisor Board | Tutkimusjohtaja | Emeritusprofessori

YT-neuvottelut ja tiimien kehittäminen

YT-neuvottelujen toteuttaminen yrityksessä tarkoittaa sitä, että yrityksen siihenastisessa toiminnassa on ollut sellaisia pulmia, jotka ovat johtaneet yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysynnän vähenemiseen ja siitä seuranneisiin toiminnallisiin vaikeuksiin. YT-neuvottelujen käymisen avulla pyritään näitä yrityksen toimintaan liittyviä vaikeuksia korjaamaan ja muuttamaan. Mikäli YT-neuvottelujen kuluessa on kyetty oikein tunnistamaan yrityksen tuotteisiin ja palveluihin sekä myös yrityksen toimintatapoihin liittyvät pulmat, voidaan niitä YT-neuvottelujen jälkeen lähteä kehitystyön avulla korjaamaan. Pulamana tällöin kuitenkin on, että yrityksen työilmapiiri on YT-neuvottelujen aikana aivan varmasti melkoisesti laskenut.

Tiimitoimintaa voidaan lähteä kehittämään YT-neuvotteluiden käynnin jälkeenkin, mutta tällöin lähtökohdaksi on otettava rehellisesti ne pulmat, jotka liittyvät henkilöstön työmotivaatioon, työilmapiiriin ja henkilöstömäärän pienenemisestä aiheutuvaan työmäärän lisääntymiseen. Tämä merkitsee sanalla sanoen, että tiimitoiminnan kehittämisessä on ennen varsinaisen kehittämisen aloittamista kohdattava ihmisillä olevat kielteiset tunteet.

Myös entisten työkavereiden pois lähtemiseen liittyy paljon surutyötä, joka on ensin rohjettava läpikäydä, ennen kuin tiimien kehittäminen voi alkaa.

YT-neuvottelujen käyminen merkitsee tosiasiallisesti, että yrityksen henkilöstömäärää on supistettu. Jäljelle jääneet henkilöt ovat ehkä laadullisesti keskimääräistä parempia, mutta heidän mieltään painaa se tilanne, mikä yrityksellä on. Myös entisten työkavereiden pois lähtemiseen liittyy paljon surutyötä, joka on ensin rohjettava läpikäydä, ennen kuin tiimien kehittäminen voi alkaa.

Surutyö vaatii aikaa. Surutyö alkaa usein kieltämisen tunteilla. Ihmiset saattavat kapinoida sitä vastaan, että juuri he ovat kohdanneet tällaisen, epäoikeudenmukaiselta tuntuvan pulman. Ihmisten mielissä liikkuu sellaisia kysymyksiä, kuten:

  • Miksi juuri me olemme joutuneet tähän tilanteeseen?
  • Miksi me joudumme kärsimään asioista, joita emme edes itse ole aiheuttaneet?
  • Tämä ei voi olla totta, sillä olemme tehneet parhaamme!

Ennen kehittämisen aloittamista on näihin kielteisiin torjunnan tunteisiin kyettävä vastaamaan. Vastaaminen ei tarkoita sitä, että etsittäisiin vasta-argumentteja, vaan sitä, että autetaan ihmisiä hyväksymään tapahtunut. Tunteiden hyväksyntä on helposti sanottu asia. Todellisuudessa tunteiden hyväksyminen merkitsee niiden läpi käymistä itse kunkin omassa mielessä. Tätä läpikäyntiä voidaan auttaa käynnistämällä kollektiivisia surutyöprosesseja. Entisistä toimintatavoista voidaan esimerkiksi tehdä leikillinen entisten toimintatapojen ”arkku”, joka voidaan haudata asianmukaisten menojen avulla. Lisäksi voidaan aika ajoin kokoontua yhteen ja sytyttää kynttilät sekä kynttilän valossa muistella entisiä toimintatapoja ja pois joutuneita ihmisiä. Tällaiset toimintatavat saattavat tuntua lapsellisilta tai jopa pyhäin häväistykseltä, mutta kuitenkin niiden avulla pyritään kutsumaan ihmisiä mukaan surutyöhön, jonka läpikäyminen on ehdoton edellytys uudenlaisen alun ottamiselle ja uudenlaisten toimintatapojen kehittämiselle.