Huipputiimissä tiimin jäsenet ovat sitoutuneet paitsi tiimin päämäärään myös toisiinsa. Vahva side tiimin jäsenten välillä on välttämätön, jotta tiimissä kyettäisiin käyttämään toisten vahvuuksien potentiaalia maksimaalisella tavalla hyväksi ja samalla kunkin tiimin jäsenen heikommat puolet eivät pääsisi vaikuttamaan tulokselliseen työskentelyyn. Ryhmän kehittymismatka huipputiimiksi vaatii kuitenkin paljon. Keskeinen vaatimus on psykologisen turvallisuuden rakentaminen ja ylläpitäminen.​

Psykologinen turvallisuus on ryhmässä vallitseva kunnioitus ja luottamus, ensisijaisesti se on kokemus siitä, että työkaverille voi puhua vaikeistakin asioista. Yksilölle se voi näkyä esimerkiksi vahvistuneena itseluottamuksena. Tämä oli keskeisen tärkeää meille Irakin sotaan osallistuneille. Sodassa täytyy pystyä luottamaan mukana oleviin. Täytyy pystyä puhumaan, sanomaan ja olemaan täysin varma siitä, että selustasi on suojattu, vaikka kuinka hölmösti satuit eilen käyttäytymään. Ketään ei jätetty koskaan pulaan, ei vaikka mikä olisi ollut.​

​Hoitotyö kaipaa psykologista turvallisuutta, jollaisen loimme Irakin sodassa verisen kaupunkisodan keskellä taistelleiden välille.

Yksilölliseen toimintatapaan nojaava sankaritarinan mukainen työskentelytapa, joita elokuvissa näkee, ei toimi. Menestyvä ja tuloksellinen työskentely edellyttää tiimimäistä toimintatapaa. Käsinkosketeltava esimerkki sodasta on, että tulitusten aikana moni meistä joutui suunnitellusti juoksemaan tulitukseen voidakseen auttaa haavoittuneita tai jumiin jääneitä. Me nimesimme nämä juoksut kunniamitali -juoksuiksi.​

Emme juosseet kunniamitaleja, jotta saisimme vuoden lopussa bonuksen, palkankorotuksen tai miellyttääksemme esimiestämme. Syy siihen, miksi olimme valmiita juoksemaan kunniamitalin toistemme puolesta, oli yksinkertainen – luotimme tinkimättömästi, että tilanteen vaatiessa tiimini auttaisi vastaavasti minua hädässä. Me luotimme toisiimme. Olipa kyseessä kuinka vaarallinen tai sekasortoinen tilanne tahansa niin apuun mentiin.​

Kunniamitali juoksu -ilmiönä on havaittavissa myös työelämän tiimeissä. Kun ryhmä tiimiytyy ja tiimin toiminta kehittyy huipputasolle, voidaan havaita sydämellisiä ja pyyteettömiä tekoja toisten tiimiläisten ja yhteisten tavoitteiden puolesta. Kutsumme tätä vahvaa sidosta tiimiläisten välillä kunniamitali-juoksuksi. Tämän tyylisissä huipputiimeissä hiljaiset, herkät tai ujot jäsenet tulevat yhtä lailla kuulluiksi. Ketään ei jätetä.​

Huipputiimi, jossa juostaan kunniamitaleja toisten puolesta, on tiimi, jossa jäsenillä on merkityksellisiä suhteita. Parhaimmillaan ilmiö huokuu työntekijöistä voimaantumisena.

Haluatko kuulla lisää asiakkaidemme tuloksista?

Varaa 30 min etäkonsultaatioaika ja keskustellaan lisää teidän tiimistänne.

Aiheeseen liittyvää

Kasvuyrityksen tiimien kehittäminen

Valmiin tiimimallin kehittäminen

Uusi tiimi: mitä haasteita uusi tiimi kohtaa?