Pauli Juuti
Advisor Board | Tutkimusjohtaja | Emeritusprofessori

Mitä haasteita uusi tiimi kohtaa?

Organisaation kannalta uuden tiimin perustaminen saattaa näyttää lähes yksinomaan hallinnolliselta rutiinilta. Tällöin ajatellaan ehkä, että riittää, kun uuteen tiimiin nimetään siihen kuuluvat henkilöt. Näin ajatellaan, sillä organisaation hallinto on ennen tätä vaihetta tehnyt paljon työtä määritelläkseen tiimin tehtävät ja sen, millaista osaamista tiimin jäsenillä tulee olla. Lisäksi organisaation hallinto on valinnut tiimiin nimitettävät henkilöt. Henkilövalinnat ovat vieneet aikaa ja hallintohenkilöstö on istunut yhdessä johdon ja esihenkilöiden kanssa lukuisissa palavereissa sekä haastattelutilanteissa.

Kuitenkin, jos organisaation mielenkiinto lopahtaa siihen, että tiimin jäsenet on saatu valituksia ja nimetyksi, jää tiimin toiminnan tukeminen pahasti kesken. On kuin olisi tehty sarja pakollisia rituaaleja, mutta unohdettu puhaltaa henki tiimin toimintaan. Ilman tätä hengen puhaltamista tiimin toiminta ontuu pitkän aikaa. Mistä tämä johtuu?

Uudessa tiimissä on kyllä mainioita, ehkäpä jopa parhaita mahdollisia henkilöitä. Tästä huolimatta tiimillä eikä siihen valituilla henkilöillä ei ole mitään yhteistä. Mikäli tiimin jäsenet jätetään itsekseen etsimään yhteistä kokemustaustaa, tiimi viedään karikkoisille vesille ja unohdetaan antaa heille kartta sekä kompassi, jonka avulla tiimi voisi suunnistaa eteenpäin.

Tiimin jäsenet tuovat mielessään uuteen tiimiin oman sosiaalisen kenttänsä niistä tiimeistä, joissa he ovat aikaisemmin työskennelleet. Tämä kenttä sisältää sekä odotuksia että rutiineiksi muodostuneista toimintatapoja. Lisäksi tällä kentällä on mielikuvia muiden tiimin jäsenten toiminnasta. Pulmana on, että kunkin tiimin jäsenen kentällä olevat tiedot ja oletukset ovat erilaisia, eivätkä ne pidä paikkaansa nyt perustetussa uudessa tiimissä. Tämä on erityisen ongelmallista, sillä ryhmän jäsenten tulisi voida työskentelyn kuluessa jättämään omia tunteitaan tiimin säilytettäväksi, jotta he voivat liiallisessa määrin kuormittumatta kestää ne paineet, joita työskentely aiheuttaa. Kun tiimin jäsenet eivät uudessa tiimissä voi jättää tiimin ”tunteiden tynnyriin” juuri mitään, he ovat kovin haavoittuvia työssään.

Uuden tiimin jäsenten mielessä on uuden tiimin aloittaessa paljon ahdistusta. Tämä johtuu siitä, että he eivät tiedä tullaanko heidät hyväksymään uudessa tiimissä vai ei. He eivät myöskään tiedä millaisia tekoja ja millaista käyttäytymistä uudessa tiimissä arvostetaan, hyväksytään tai paheksutaan.

Lisäksi tiimin jäsenet on asetettu keskinäisen kilpailun tilanteeseen samalla kun heidät on nimitetty uuteen tiimiin. Tiedämme, ettei ole helppoa kokea häviävänsä kilpailussa muille. Kuitenkin tällainen rankka kokemus on väistämättä edessä joillekuille uuden tiimin jäsenille. Kilpailussa voittaminenkaan ei ole helppoa, sillä jokainen kilpailutilanne vaatii tunnetasoisen veronsa jokaiselta kilpailutilanteeseen osallistuneelta.

Mikäli uusi tiimi jätetään yksikseen ratkomaan tunteisiinsa ja sosiaalisiin suhteisiinsa liittyviä ongelmia, menetetään suuri määrä energiaa ja osaamista. Tiimin jäsenten väliset ahdistavat kilpailutilanteet eivät ehkä näy ulospäin, mutta tiimin sisällä ne ovat kuormittavia kokemuksia.

Uutta tiimiä suunnitelleet organisaation edustajat ovat mielessään ajatelleet tiimin ratkaisevan joitakin ongelmia, tekevän organisaatiolle ja sen asiakkaille tärkeitä palveluksia jne. He eivät ole ajatelleet tiimin jäsenten kuormittuvan ylen määrin työssään. He eivät myöskään ole ajatelleet aikaansaavansa tavoittelemiaan tuloksia niin, että monet tiimin jäsenet menettävät ylen määrin voimavarojaan.

Kokemuksesta tiedämme, että uutta tiimiä ei kannata jättää yksin. Asiantuntevan kehittämisen avulla uusi tiimi voidaan saattaa kukoistamaan ilman, että tiimin jäsenet stressaantuvat tai palavat loppuun.

Aiheeseen liittyvää

Kasvuyrityksen tiimien kehittäminen

Valmiin tiimimallin kehittäminen

Mitä ottaa huomioon uutena esihenkilönä?